cfpsTMA0

 

Automoció (TMA0)

Titulació Tècnic o tècnica superior en automoció
Durada 2 cursos
Hores lectives 1584 hores
Hores en centre de treball 416 hores
Horari Matins, de dilluns a divendres

Grau Superior

Objectius

Formar professionals capacitats per fer de :

 • Cap de l’àrea d’electromecànica.
 • Recepcionista de vehicles.
 • Cap de taller de vehicles de motor.
 • Personal encarregat d’ITV.
 • Personal perit taxador de vehicles.
 • Cap de servei.
 • Personal encarregat d’àrea de recanvis.
 • Personal encarregat d’àrea comercial d’equips relacionats amb els vehicles.
 • Cap de l’àrea de carrosseria: xapa i pintura.

 

Mostrant capacitats per …

 • Obtenir un prediagnòstic dels problemes de funcionament dels vehicles per elaborar l’ordre de treball corresponent.
 • Realitzar el diagnòstic d’avaries d’un vehicle, seleccionant i operant els mitjans i equips necessaris i seguint un ordre lògic d’operacions.
 • Realitzar taxacions i elaboració de pressupostos en l’àrea de carrosseria i electromecànica.
 • Planificar els processos de manteniment en un taller de reparació de vehicles i fer que es compleixin els mètodes i els temps establerts.
 • Gestionar l’àrea de recanvis de vehicles, tenint en compte les existències en funció de les variables decompra i de venda.
 • Definir les característiques que han de complir les plantilles de treball i els utillatges necessaris en operacions de manteniment per procedir-ne al disseny.
 • Programar el manteniment de grans flotes de vehicles per obtenir-ne la màxima operativitat.
 • Organitzar els programes de manteniment de les instal·lacions i dels equips que componen el taller de reparació de vehicles en el sector de l’automoció.
 • Administrar i gestionar un taller de manteniment de vehicles, coneixent i complint les obligacions legals.
 • Gestionar la neteja i l’ordre en el lloc de treball complint els requisits de salut laboral i d’impacte mediambiental.
 • Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada, i saber respectar l’autonomia dels subordinats informant-los quan sigui convenient.
 • Mantenir l’esperit d’innovació i d’actualització en l’àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 • Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intervenir en conflictes personals i laborals, contribuira l’establiment d’un ambient de treball agradable i actuar en tot moment de forma sincera, respectuosa itolerant.
 • Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i els procediments establerts definits dins de l’àmbit de la seva competència.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
 • Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, d’autoocupació id’aprenentatge.
 • Participar de manera activa a la vida econòmica, social i cultural amb actitud crítica i de responsabilitat.

 

Valors afegits del nostre centre

 • Sortides culturals relacionades amb l’especialitat.
 • Instal·lacions :
  • Taller de xapa i pintura
   • Paintbox
   • Cabina de pintura
   • Elevadors
   • Bancades
  • Laboratori de colorimetria
  • Taller de mecanització
   • Bancada
  • Taller d’electricitat
  • Taller de mecànica
   • Elevadors
  • Laboratori d’electricitat i pneumohidràulica
  • Aula d’informàtica
 • Pràctiques en empreses col·laboradores.
 • Atenció i tutorització personalitzades.

Aquests estudis capaciten per organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

1r Curs

  Mòduls/Unitats Formatives
Hores
 Sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat  231 h.
 Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge  198 h.
 Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars  231 h.
 Elements amovibles i fixos no estructurals  198 h.
 Tractament i recobriment de superfícies  198 h.
 Estructures del vehicle  99 h.
 Gestió i logística del manteniment de vehicles  99 h.
 Tècniques de comunicació i de relacions  66 h.
 Formació i orientació laboral (FOL)  99 h.
 Empresa i iniciativa emprenedora (EIE)  66 h.
 Projecte en automoció  99 h.
 Tutoria  33 h.
 Formació en centres de treball (FCT)  416 h.

2n Curs

Mòduls/Unitats Formatives
Hores
Sistemes elèctrics, de seguretat i confortabilitat 231 h.
Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge 198 h.
Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars 231 h.
Elements amovibles i fixos no estructurals 198 h.
Tractament i recobriment de superfícies 198 h.
Estructures del vehicle 99 h.
Gestió i logística del manteniment de vehicles 99 h.
Tècniques de comunicació i de relacions 66 h.
Formació i orientació laboral (FOL) 99 h.
Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) 66 h.
Projecte en automoció 99 h.
Tutoria 33 h.
Formació en centres de treball (FCT) 416 h.
 • Companyies d’assegurances
 • Empreses fabricants de vehicles i components
 • Empreses dedicades a la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
 • Laboratoris d’assaigs de conjunts i subconjunts de vehicles
 • Empreses dedicades a la fabricació, venda i comercialització d’equips de comprovació, diagnosi i recanvis de vehicles
 • Empreses de flotes de lloguer de vehicles, serveis públics, transport de passatgers i mercaderies

Clàusula de Protecció de Dades:

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels mateixos segons la present política de cookies. Cas de no acceptar, és possible configurar el navegador per impedir el seu ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment i acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies