CFGS

Matrícula Cicles Formatius de Grau Superior

de dimecres 19 a dilluns 24 de juliol

cal enviar tots els documents demanats a matriculasuperior@sgviladecans.org

1r EASO

Carta inici de curs

Documentació necessària [cal enviar-la a matriculasuperior@sgviladecans.org]

Documentació necessària [cal portar-la el primer dia de classe]

 • Certificat mèdic prova d’esforç

1r Automoció

Documentació necessària [cal enviar-la a matriculasuperior@sgviladecans.org]

Material complementari obligatori


 Llistat provisional de sol·licituds baremades [publicat el 26/6]


 Llistat definitiu de sol·licituds [publicat el 6/7]


Llistat ordenat de sol·licituds [publicat el 10/7]


Llistat d’alumnes preinscrits [publicat el 18/7]


Llistat d’alumnes assignats [publicat el 18/7]


Hi ha 3 vies per accedir a les places a cicles formatius:

 

   1. Via batxillerat o estudis equivalents: es reserven un 60 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries i afins per al cicle que es vulgui escollir. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

   1. Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d’arts plàstiques i disseny: es reserven un 20 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les prioritats següents:
      • En primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny que procedeix d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals del cicle de grau mitjà cursat i del cicle de grau superior a què volen accedir.

     • En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny que procedeixen d’una família professional no afí.Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny.

  1. Via prova d’accés (o exempció) o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20 %. Dins d’aquesta via, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana del curs o de la prova d’accés.
 Tota la informació

 


 Llistat provisional de sol·licituds baremades [publicat el 26/6]


 Llistat definitiu de sol·licituds [publicat el 6/7]


Llistat ordenat de sol·licituds [publicat el 10/7]


Llistat d’alumnes preinscrits [publicat el 18/7]


Llistat d’alumnes assignats [publicat el 18/7]


Hi ha 3 vies per accedir a les places a cicles formatius:

 

   1. Via batxillerat o estudis equivalents: es reserven un 60 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries i afins per al cicle que es vulgui escollir. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.


   1. Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d’arts plàstiques i disseny: es reserven un 20 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les prioritats següents:
      • En primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny que procedeix d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals del cicle de grau mitjà cursat i del cicle de grau superior a què volen accedir.


     • En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny que procedeixen d’una família professional no afí.Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny.


  1. Via prova d’accés (o exempció) o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20 %. Dins d’aquesta via, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana del curs o de la prova d’accés.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 Oferta inicial de places [publicada el 25/5]

 


 Tota la informació

 


 Llistat provisional de sol·licituds baremades [publicat el 26/6]


 Llistat definitiu de sol·licituds [publicat el 6/7]


Llistat ordenat de sol·licituds [publicat el 10/7]


Llistat d’alumnes preinscrits [publicat el 18/7]


Llistat d’alumnes assignats [publicat el 18/7]


Hi ha 3 vies per accedir a les places a cicles formatius:

 

   1. Via batxillerat o estudis equivalents: es reserven un 60 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries i afins per al cicle que es vulgui escollir. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.


   1. Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d’arts plàstiques i disseny: es reserven un 20 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les prioritats següents:
      • En primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny que procedeix d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals del cicle de grau mitjà cursat i del cicle de grau superior a què volen accedir.


     • En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny que procedeixen d’una família professional no afí.Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny.


  1. Via prova d’accés (o exempció) o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20 %. Dins d’aquesta via, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana del curs o de la prova d’accés.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Back to top