Matrícula 23-24

Matrícula curs 23-24 Educació Infantil, Educació Primària i ESO

del dimarts 20 al dimecres 28 de juny

Imprès de matrículació

[cal descarregar-lo, omplir-lo i enviar-lo a matricules@sgviladecans.org dins del termini establert]

Documentació específica només per la matrícula a I3 pel curs 23-24

Carta de Benvinguda a I3

Entrevista inicial I3

Full de dades [cal descarregar-lo, omplir-lo i portar-lo el dia de l’entrevista inicial]

Autorització per la recollida de menors [cal descarregar-lo, omplir-lo i portar-lo el dia de l’entrevista inicial]


Calendari del procés de Preinscripció i Matriculació 23-24

E. Infantil – E. Primària – ESO


Llista alumnes preinscrits al centre Infantil-Primària-ESO

[publicada el 12 de juny de 2023]

Llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició Infantil – Primària – ESO

[publicada el 12 de juny de 2023]

Alumnes en llista d’espera al Centre Infantil-Primària-ESO

[publicada el 12 de juny de 2023]

Llista ordenada de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions per Infantil – Primària i ESO

[publicada l’11 de maig de 2023]


NÚMERO DE DESEMPAT INFANTIL – PRIMÀRIA – ESO

66646

[publicat el 9 de maig de 2023]


 

 

Terminis

Publicació de l’Oferta Inicial de places [3 de març de 2023]

Consulta l’oferta

Presentació de sol·licituds (preinscripció)

Educació Infantil (3-6 anys) i Educació Primària [del 6 al 20 de març]

Educació Secundària Obligatòria [del 8 al 20 de març]

Matrícula

Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria [del 20 al 28 de juny]


Pàgines Oficials per tramitar les Preinscripcions

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Secundària Obligatòria

Cicles Formatius de Grau Mitjà


Instruccions

Back to top