Orientació

 

Departament Orientació

El Departament d’orientació dóna suport a l’acció educativa, ofereix els seus serveis en els àmbits personal, emocional, de relació, d’estratègies d’aprenentatge, orientació acadèmica i vocacional, al professorat, alumnes i famílies, ja sigui en un moment puntual o a llarg termini.

LogoOrienta1

FUNCIONS DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

 1. Seguiment de l’alumnat per detectar, juntament amb els tutors/es, aquells alumnes que poden presentar algun tipus de necessitat.
 2. Orientació de l’acció educativa a les famílies ,a l’alumnat i al professorat.
 3. Assessorament a l’equip docent de totes les etapes, de manera individual mitjançant reunions periòdiques, i grupal a les reunions d’etapa i juntes d’avaluació.
 4. Acompanyament del professorat en l’exercici de la funció tutorial tant a nivell grupal, individual i familiar.
 5. Atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials dins i/o fora de l’aula.
 6. Afavorir el procés d’integració i d’acollida dels alumnes nouvinguts al Col·legi i de les seves famílies.
 7. Coordinació amb els serveis externs de la zona: Ajuntament, EAP, Serveis Socials, Psicòlegs privats, CSMIj, logopedes etc… per treballar de manera conjunta.
 8. Col·laboració amb els tutors/es acompanyant l’alumnat en la seva orientació professional.
 9. Col·laboració en la realització de plans individualitzats a l’alumnat.
 10. Assistència a les reunions d’avaluació.

LogoOrienta2

Àmbits on intervé el Departament d’Orientació:

 • Acadèmic.
 • Detecció i intervenció en les dificultats d’aprenentatge.
 • Suport a l’acció tutorial.
 • Atenció a la diversitat.
 • Diagnòstic o valoració de les dificultats o situacions Atenció-intervenció.
 • Derivacions a altres serveis.
 • Programes que promouen la convivència i la superació de conflictes interpersonals.
 • Mediació en conflictes.
 • Orientació vocacional i d’estudis.
 • Atenció a les famílies.
 • Suport al professorat.
 • Coordinació amb els serveis externs: serveis privats, EAP, Serveis Socials, CSMIJ, entre d’altres.

Clàusula de Protecció de Dades:

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels mateixos segons la present política de cookies. Cas de no acceptar, és possible configurar el navegador per impedir el seu ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment i acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies