PreinscripcionsCFPM

Oberta la preinscripció als Cicles Formatius de Grau Mitjà pel curs 2020-2021

Sol·licitud Electrònica

del 2 al 8 de juny
 

Per poder utilitzar el formulari electrònic:

  • Cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil,
  • Cal el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne.
  • Els codis dels cicles:
   • CFPM 0101: Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural
   • CFPM TM10: Electromecànica de Vehicles Automòbils

 

 1. Omplir i presentar la sol·licitud de preinscripció que facilita la recuperació de les dades de l’alumne/a que ja consten en el Registre d’alumnat de Catalunya. La sol·licitud la trobareu, en l’opció Sol·licitud electrònica, aqui: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1
 2. Només en els supòsits previstos en què no es pot validar electrònicament, la documentació, identificativa o dels criteris al·legat que es detallen al resguard de presentació de la sol·licitud, caldrà enviar aquesta documentació a: preinscripcionscicles@sgviladecans.org. Un cop validada tota la documentació, el centre enviarà per e-mail la confirmació de la sol·licitud.

Sol·licitud Suport Informàtic

del 2 al 8 de juny

 

Per poder utilitzar el formulari amb suport informàtic:

  • Cal el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne.
  • Els codis dels cicles:
   • CFPM 0101: Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural
   • CFPM TM10: Electromecànica de Vehicles Automòbils

 

  1. Omplir i presentar la sol·licitud de preinscripció. La sol·licitud la trobareu, en l’opció Sol·licitud amb suport informàtic, aqui: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1
  2. Rebreu al vostre e-mail el resguard de sol·licitud.
  3. Enviar aquest resguard de la sol·licitud a preinscripcionscicles@sgviladecans.org
  4. Enviar escanejada o fotografiada per les dues cares a preinscripcionscicles@sgviladecans.org la documentacio:
   – Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs o de la prova d’accés.
   – Original del llibre de família o partida de naixement.
   – Original dels DNI dels pares i de l’alumne/a.
   – Original de la Targeta Sanitària de l’alumne/a.
  5. Un cop validada tota la documentació, el centre enviarà per e-mail la confirmació de la sol·licitud.

Telèfon d’assistència: 685 753 571 / 616 977 273
Horari: de 9h a 14h i de 15h a 17:30h

Telèfon d’assistència: 685 753 571 / 616 977 273
Horari: de 9h a 14h i de 15h a 17:30h

Preinscripció Presencial

el 8 de juny, al col·legi

 

  1. Necessari demanar CITA PRÈVIA
   A partir del dimarts 2 de juny de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:30h:
   Per telèfon: 685 753 571   /    616 977 273
   Per e-mail: secretaria@sgviladecans.org
  2. Documentació original que s’ha de portar:
   – Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs o de la prova d’accés.
   – Original del llibre de família o partida de naixement.
   – Original dels DNI dels pares i de l’alumne/a.
   – Original de la Targeta Sanitària de l’alumne/a.
  3. Cal portar mascareta i guants degut a l’emergència sanitària.
  4. Entrada per secretaria i per ordre d’hora concertada, sortida pel porxo al pati.

Les dates que cal recordar

 

 2 al 8 de juny Presentació de preinscripcions en suport informàtic
 2 al 9 de juny Presentació de documentació

Dates Provisionals:

 9 de juliol Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
10 al 14 de juliol Presentació de reclamacions
15 de juliol Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
15 de juliol de 2020, a les 11 h Sorteig del número de desempat
20 de juliol Llista ordenada definitiva
28 de juliol Oferta final de places escolars
30 de juliol Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
1 al 7 de setembre Matrícula: Cicles Formatius de Grau Mitjà

Requisits Acadèmics per Formalitzar la Matrícula

 

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO),
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Criteris de Prioritat

 

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés.
Aportar certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs o de la prova d’accés.

Reserves de Places:

 • Via d’accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 60%.
 • Via d’accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.
 • Via d’accés: prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés o per altres titulacions que permeten l’accés; reserva del 20%.

Per al desempat:

S’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.
Si l’alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, se li calcula la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.

La missió dels Col·legis Gabrielistes és educar infants i joves d’acord amb la concepció cristiana de l’ésser humà, de la vida i del món, promovent la seva formació integral, preparant-los perquè participin activament en la millora de la societat, des de la realitat sociocultural en la que es troben.

L'emoció de descobrir el millor de tu

Per què escollir un Col·legi Sant Gabriel?

 • Som una escola amb HISTORIA, TRADICIÓ I INNOVACIÓ.
 • Tenim un PROJECTE EDUCATIU INSTITUCIONAL (PEI).
 • Eduquem tenint en compte les INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES.
 • La nostra METODOLOGIA es basa en la INNOVACIÓ i el TREBALL COOPERATIU.
 • Vivim els valors de L’EVANGELI.

Clàusula de Protecció de Dades:

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels mateixos segons la present política de cookies. Cas de no acceptar, és possible configurar el navegador per impedir el seu ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment i acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies