PreinscripcionsCFPMambContinuïtat

Preinscripció als Cicles Formatius de Grau Mitjà pels alumnes que actualment cursen 4t d’ESO

Recordeu:

 

 • En aquest primer període (alumnat amb continuïtat d’escolarització), poden presentar la preinscripció els alumnes que estan cursant el 4t d’ESO o un PQPI/PFI o bé han superat el curs o la prova d’accés als cicles de grau mitjà.
 • S’obrirà un segon període per a la resta d’alumnat (sense continuïtat d’escolarització), amb un calendari diferent de preinscripcions, del 17 al 23 de maig.
 • Totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de lliurar full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
 • Hi ha dos tipus de sol·licitud: Electrònica: cal identificació digital i Suport informàtic: sense identificació digital

Sol·licitud Electrònica

del 20 al 26 d’abril

Per poder utilitzar el formulari electrònic:

  • Cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, Cl@ve o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil,
  • Cal el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne.
  • Els codis dels cicles:
    • CFPM AE10: Guia en el medi natural i de temps de lleure
    • CFPM TM10: Electromecànica de Vehicles Automòbils
 1. Omplir i presentar la sol·licitud de preinscripció que facilita la recuperació de les dades de l’alumne/a que ja consten en el Registre d’alumnat de Catalunya. La sol·licitud la trobareu, en l’opció Sol·licitud electrònica, aqui: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1
 2. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però, en aquesta mateixa sol·licitud, s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Sol·licitud Suport Informàtic

del 20 al 26 d’abril

Per poder utilitzar el formulari amb suport informàtic:

  • Cal el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne.
  • Els codis dels cicles:
   • CFPM AE10: Guia en el medi natural i de temps de lleure
   • CFPM TM10: Electromecànica de Vehicles Automòbils
  1. Omplir i presentar la sol·licitud de preinscripció. La sol·licitud la trobareu, en l’opció Sol·licitud amb suport informàtic, aquí: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9420-FP-grau-mitja?moda=1
  2. Adjuntar, escanejada o fotografiada per les dues cares la documentació:
   • – Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs o de la prova d’accés.
    – Original del llibre de família o partida de naixement.
    – Original dels DNI dels pares i de l’alumne/a.
  3. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però, en aquesta mateixa sol·licitud,  s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Telèfon d’assistència: 936 581 750 / 654 545 047
Horari: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Telèfon d’assistència: 936 581 750 / 654 545 047
Horari: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Les dates que cal recordar

 

 19 d’abril Oferta inicial de places escolars

Publicació de l’oferta inicial de places

 del 20 al 26 d’abril Presentació de preinscripcions
 fins al 27 d’abril Presentació de documentació
 6 de maig Llista provisional de sol·licituds

Llista d’admesos i exclosos provisional

del 6 al 12 de maig Presentació de reclamacions
16 de maig Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses

Nombre de sol·licituds admeses

Llista d’admesos i exclosos definitiva

9 de juny Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Barem provisional

 

del 9 al 16 de juny Presentació de reclamacions
22 de juny Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Sorteig del número per al desempat:

    1.217

Barem resoltes les reclamacions

28 de juny Llista ordenada

Barem ordenat

8 de juliol

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Llista d’alumnes preinscrits

Llista d’alumnes assignats

Llista d’espera

de l’11 al 15 de juliol Període de matrícula

Criteris de Prioritat

 

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés.
Aportar certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs o de la prova d’accés.

Reserves de Places:

 • Via d’accés 1: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 70%.
 • Via d’accés 2: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.
 • Via d’accés 3: prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés o per altres titulacions que permeten l’accés; reserva del 10%.

Per al desempat:

S’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.
Si l’alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, se li calcula la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.

Requisits Acadèmics per Formalitzar la Matrícula

 

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

La missió dels Col·legis Gabrielistes és educar infants i joves d’acord amb la concepció cristiana de l’ésser humà, de la vida i del món, promovent la seva formació integral, preparant-los perquè participin activament en la millora de la societat, des de la realitat sociocultural en la que es troben.

L'emoció de descobrir el millor de tu

Per què escollir un Col·legi Sant Gabriel?

 • Som una escola amb HISTÒRIA, TRADICIÓ I INNOVACIÓ.
 • Tenim un PROJECTE EDUCATIU INSTITUCIONAL (PEI).
 • Eduquem tenint en compte les INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES.
 • La nostra METODOLOGIA es basa en la INNOVACIÓ i el TREBALL COOPERATIU.
 • Vivim els valors de L’EVANGELI.

Clàusula de Protecció de Dades:

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels mateixos segons la present política de cookies. Cas de no acceptar, és possible configurar el navegador per impedir el seu ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment i acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies