PreinscripcionsCFPS

Preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior pel curs 2021-2022

Sol·licitud Electrònica

del 25 al 31 de maig

Per poder utilitzar el formulari electrònic:

  • Cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil,
  • Cal el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne.
  • Els codis dels cicles:
   • CFPS AEA0: Ensenyament i Animació Socioesportiva
   • CFPS TMA0: Automoció

 

 1. Omplir i presentar la sol·licitud de preinscripció que facilita la recuperació de les dades de l’alumne/a que ja consten en el Registre d’alumnat de Catalunya. La sol·licitud la trobareu, en l’opció Sol·licitud electrònica, aqui: http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9418-FP-grau-superior?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
 2. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Sol·licitud Suport Informàtic

del 25 al 31 de maig

 

Per poder utilitzar el formulari amb suport informàtic:

  • Cal el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne.
  • Els codis dels cicles:
   • CFPS AEA0: Ensenyament i Animació Socioesportiva
   • CFPS TMA0: Automoció

 

  1. Omplir i presentar la sol·licitud de preinscripció. La sol·licitud la trobareu, en l’opció Sol·licitud amb suport informàtic , aqui: http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9418-FP-grau-superior?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
  2. Adjuntar, escanejada o fotografiada per les dues cares la documentacio:
   • Si és menor d’edat:
    – Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs o de la prova d’accés.
    – Original del llibre de família o partida de naixement.
    – Original dels DNI dels pares i de l’alumne/a.
   • Si és major d’edat:
    – Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs o de la prova d’accés.
    – Original del DNI de l’alumne/a.
  3. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Telèfon d’assistència: 936 581 750 / 654 545 047
Horari: de 9h a 13:30h i de 15h a 17h

Telèfon d’assistència: 936 581 750 / 654 545 047
Horari: de 9h a 13:30h i de 15h a 17h

Les dates que cal recordar

 

21 de maig Oferta inicial de places escolars

INFORME DE L’OFERTA PER A CFGS

 25 al 31 de maig Presentació de preinscripcions
 25 de maig a l’1 de juny Presentació de documentació

Dates Provisionals:

 23 de juny Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

BAREM PROVISIONAL

23 al 30 de juny Presentació de reclamacions
5 de juliol Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

BAREM RESOLTES LES RECLAMACIONS

5 de juliol Sorteig del número de desempat

15.864

8 de juliol Llista ordenada definitiva

BAREM DEFINITIU

16 de juliol Oferta final de places escolars
16 de juliol

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

LLISTA D’ALUMNES PREINSCRITS

LLISTA D’ALUMNES ASSIGNATS

LLISTA D’ESPERA

19 al 23 de juliol
Matrícula: Cicles Formatius de Grau Superior

Criteris de Prioritat

 

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles; dins de cada via, segons les prioritats i dins de cada prioritat, segons la qualificació mitjana dels estudis, el curs o la prova d’accés.
Aportar certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs o de la prova d’accés.

Reserves de Places:

  • Via batxillerat o estudis equivalents: es reserven un 60 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via.
   • Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries i afins per al cicle que es vulgui escollir. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
  • Via títol de tècnic de formació professional de grau mitjà o d’arts plàstiques i disseny: es reserven un 20 % de les places als alumnes que arriben per aquesta via. Les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les prioritats següents:
   • En primer lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny que procedeix d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals del cicle de grau mitjà cursat i del cicle de grau superior a què volen accedir.
   • En segon lloc tenen prioritat els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny que procedeixen d’una família professional no afí.Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional o d’arts plàstiques i disseny.
  • Via prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés o per altres titulacions que permeten l’accés:
   Es reserven als alumnes que arriben per aquesta via el 20 % de les places. Dins d’aquesta via, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana del curs o de la prova d’accés.

Per al desempat:

S’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

Requisits Acadèmics per Formalitzar la Matrícula

 

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

La missió dels Col·legis Gabrielistes és educar infants i joves d’acord amb la concepció cristiana de l’ésser humà, de la vida i del món, promovent la seva formació integral, preparant-los perquè participin activament en la millora de la societat, des de la realitat sociocultural en la que es troben.

L'emoció de descobrir el millor de tu

Per què escollir un Col·legi Sant Gabriel?

 • Som una escola amb HISTORIA, TRADICIÓ I INNOVACIÓ.
 • Tenim un PROJECTE EDUCATIU INSTITUCIONAL (PEI).
 • Eduquem tenint en compte les INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES.
 • La nostra METODOLOGIA es basa en la INNOVACIÓ i el TREBALL COOPERATIU.
 • Vivim els valors de L’EVANGELI.

Clàusula de Protecció de Dades:

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels mateixos segons la present política de cookies. Cas de no acceptar, és possible configurar el navegador per impedir el seu ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment i acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies