PreinscripcionsCFPS

Oberta la preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior pel curs 2020-2021

Sol·licitud Electrònica

del 10 al 17 de juny
 

Per poder utilitzar el formulari electrònic:

  • Cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil,
  • Cal el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne.
  • Els codis dels cicles:
   • CFPS AEA0: Ensenyament i Animació Socioesportiva
   • CFPS TMA0: Automoció

 

 1. Omplir i presentar la sol·licitud de preinscripció que facilita la recuperació de les dades de l’alumne/a que ja consten en el Registre d’alumnat de Catalunya. La sol·licitud la trobareu, en l’opció Sol·licitud electrònica, aqui: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gs_9418?moda=1
 2. Només en els supòsits previstos en què no es pot validar electrònicament, la documentació, identificativa o dels criteris al·legat que es detallen al resguard de presentació de la sol·licitud, caldrà enviar aquesta documentació a: preinscripcionscicles@sgviladecans.org. Un cop validada tota la documentació, el centre enviarà per e-mail la confirmació de la sol·licitud.

Sol·licitud Suport Informàtic

del 10 al 17 de juny

 

Per poder utilitzar el formulari amb suport informàtic:

  • Cal el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne.
  • Els codis dels cicles:
   • CFPS AEA0: Ensenyament i Animació Socioesportiva
   • CFPS TMA0: Automoció

 

  1. Omplir i presentar la sol·licitud de preinscripció. La sol·licitud la trobareu, en l’opció Sol·licitud amb suport informàtic, aqui: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gs_9418?moda=1 
  2. Rebreu al vostre e-mail el resguard de sol·licitud.
  3. Enviar aquest resguard de la sol·licitud a preinscripcionscicles@sgviladecans.org
  4. Enviar escanejada o fotografiada per les dues cares a preinscripcionscicles@sgviladecans.org la documentacio:
   – Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs o de la prova d’accés.
   – Original del llibre de família o partida de naixement (només els menors d’edat).
   – Original dels DNI dels pares (només els menors d’edat).
   – Original del DNI de l’alumne/a.
   – Original de la Targeta Sanitària de l’alumne/a.
  5. Un cop validada tota la documentació, el centre enviarà per e-mail la confirmació de la sol·licitud.

Telèfon d’assistència: 685 753 571 / 616 977 273
Horari: de 9h a 14h i de 15h a 17:30h

Telèfon d’assistència: 685 753 571 / 616 977 273
Horari: de 9h a 14h i de 15h a 17:30h

Preinscripció Presencial

el 17 de juny, al col·legi

 

  1. Necessari demanar CITA PRÈVIA
   A partir del dimarts 2 de juny de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 17:30h:
   Per telèfon: 685 753 571   /    616 977 273
   Per e-mail: secretaria@sgviladecans.org
  2. Documentació original que s’ha de portar:
   – Certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs o de la prova d’accés.
   – Original del llibre de família o partida de naixement (només els menors d’edat).
   – Original dels DNI dels pares (només els menors d’edat).
   – Original del DNI de l’alumne/a.
   – Original de la Targeta Sanitària de l’alumne/a.
  3. Cal portar mascareta i guants degut a l’emergència sanitària.
  4. Entrada per secretaria i per ordre d’hora concertada, sortida pel porxo al pati.

Les dates que cal recordar

 

 10 al 17 de juny Presentació de preinscripcions en suport informàtic
 10 al 18 de juny Presentació de documentació

Dates Provisionals:

 13 de juliol Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional
14 al 16 de juliol Presentació de reclamacions
20 de juliol Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions
20 de juliol de 2020, a les 11 h Sorteig del número de desempat
23 de juliol Llista ordenada definitiva
28 de juliol Oferta final de places escolars
30 de juliol Llista d’alumnes admesos i llista d’espera
1 al 7 de setembre Matrícula: Cicles Formatius de Grau Superior

Requisits Acadèmics per Formalitzar la Matrícula

 

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Criteris de Prioritat

 

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles; dins de cada via, segons les prioritats i dins de cada prioritat, segons la qualificació mitjana dels estudis, el curs o la prova d’accés.
Aportar certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs o de la prova d’accés.

Reserves de Places:

  • Via d’accés: batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%.
   • Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
  • Via d’accés: títol de tècnic de formació professional; reserva del 20%.
   • Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació final mitjana del títol de tècnic al·legat.
    • En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
    • En segon lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
    • En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
    • En quart lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
    • En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a les proves d’accés.
    • En sisè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
    • En setè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional no afí.
  • Via d’accés: prova d’accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l’accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

Per al desempat:

S’aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

La missió dels Col·legis Gabrielistes és educar infants i joves d’acord amb la concepció cristiana de l’ésser humà, de la vida i del món, promovent la seva formació integral, preparant-los perquè participin activament en la millora de la societat, des de la realitat sociocultural en la que es troben.

L'emoció de descobrir el millor de tu

Per què escollir un Col·legi Sant Gabriel?

 • Som una escola amb HISTORIA, TRADICIÓ I INNOVACIÓ.
 • Tenim un PROJECTE EDUCATIU INSTITUCIONAL (PEI).
 • Eduquem tenint en compte les INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES.
 • La nostra METODOLOGIA es basa en la INNOVACIÓ i el TREBALL COOPERATIU.
 • Vivim els valors de L’EVANGELI.

Clàusula de Protecció de Dades:

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels mateixos segons la present política de cookies. Cas de no acceptar, és possible configurar el navegador per impedir el seu ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment i acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies