Preinscripcions curs 2018 – 2019

CALENDARI  DE PREINSCRIPCIÓ INFANTIL – PRIMÀRIA – ESO

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DE PUNTUACIÓ PROVISIONAL:  3 de maig 2018
 • TERMINI PER PRESENTAR RECLAMACIONS:  4, 7 i 8 de maig 2018
 • SORTEIG DEL NÚMERO DE DESEMPAT:  11 de maig 2018
 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DE PUNTUACIÓ DEFINITIVA: 15 de maig 2018
 • PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D’ALUMNES ADMESOS:  12 de juny 2018

CALENDARI  DE MATRICULACIÓ

 • INFANTIL – PRIMÀRIA –  1r ESO:  21 al 26 de juny
 • 2n, 3r i 4rt ESO:  25 al 29 de juny

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ


DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

(s’ha de presentar en tots els casos)

 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a (obligatori a 1r d’ESO)
 • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta Sanitària Individual)
 • A partir de P-4 en la Preinscripció és obligatori fer constar l’IDALU (nº Identificador de l’alumne), que els facilitarà el centre on està matriculat actualment.

CRITERIS GENERALS DE BAREMACIÓ

(Cal presentar la documentació per acreditar els punts)

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts
 • Proximitat del domicili habitual: (només una opció)
  • Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts
  • Lloc de treball dels pares: 20 punts
 • Renda familiar:
  • Renda mínima d’inserció: 10 punts
 • Discapacitat de l’alumne, pare, mare o germans igual o superior al 33%: 10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS

(Cal presentar la documentació que els acrediti)

 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts
 • Malaltia crònica de l’alumne que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges, en què s’indiqui expressament que l’alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

 • Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats  actualment gratuïts i universals, en el centre pel qual es presenta la sol·licitud: 5 punts

HORARIS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

DIRECCIÓ:   Francesc Serra   (cita prèvia)

Dimarts de 16 a 17 h

COORDINADORA EDUCACIÓ INFANTIL:  Cristina Lozano  (cita prèvia)

Dijous de 9 a 10 h

CAP D’ESTUDIS PRIMàRIA:   Elena Carretero (cita prèvia)

Dilluns de 10 a 11 h

CAP D’ESTUDIS ESO:   Antonio Moreno (cita prèvia)

Dilluns de 16 a 17h

SECRETARIA:   Glòria Cortés

HORARI PER PRESENTAR LES PREINSCRIPCIONS

dilluns a divendres de 9-14 h

dimecres, dijous i divendres de 15-17 h

Junts obrim camins de futur

 

Per què escollir un Col·legi Sant Gabriel?

 • Som una escola amb història, tradició i innovació.
 • Tenim un PROJECTE EDUCATIU INSTITUCIONAL (PEI).
 • Eduquem tenint en compte les intel·ligències múltiples.
 • La nostra metodologia es basa en la innovació i el treball cooperatiu.
 • Vivim els valors de l’Evangeli.

CALENDARI PREINSCRIPCIONS 2018-2019 CFGM

Descàrrega del Formulari Oficial de Preinscripció

Accés al portal del Departament d’Ensenyament amb tota la informació oficial sobre CFGM

 

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT:

 

Documentació Identificativa que cal presentar en tots els casos és la

següent:

 1. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a.
 2. Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a.
 3. IDALU o RALC de l’alumne, cal demanar-lo en el centre actual.Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar:
 4. Original i fotocòpia del llibre de família.
 5. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

Documentació Acadèmica:

-Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que en permeten l’accés o certificació de la qualificació de la prova d’accés.

-Alumnes que estan cursant 4rt ESO: qualificació mitjana dels tres primers cursos de l’ESO.

-Alumnes que ja han completat l’ESO: certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa.

Criteris de Prioritat:

Les sol·licituds s’ordenen dins de cada via d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle.

-Per als alumnes que accedeixin mitjançant la via de l’ESO es fa una reserva de places del 60%; per als que accedeixin per la via dels PQPI, hi ha una reserva de places del 20 % i per als que accedeixin per la via de la prova d’accés, es fa una reserva de places del 20%.

-A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas que es produeixi empat després d’aplicar els criteris exposats. L’ordenació de les sol·licituds afectades per situació d’empat es fa a partir del número determinat per sorteig públic.

TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD
14 al 24 de maig 2018 *
*21 de maig festa local a Viladecans.

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DE PUNTUACIÓ PROVISIONAL
5 de juny 2018

TERMINI PER PRESENTAR RECLAMACIONS
6,7 i 8 de juny 2018

SORTEIG DEL NÚMERO DE DESEMPAT
14 de juny 2018

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DE PUNTUACIÓ DEFINITIVA
18 de juny 2018

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES D’ALUMNES ADMESOS
3 de juliol 2018

MATRÍCULA

Del 4 a l’11 de juliol

Termini per presentar la sol·licitud: del 29 de maig al 7 de juny de 2018

Tots els tràmits són telemàtics

Trobareu tota la informació i el formulari de sol·licitud aquí

 

Ens atreu el compromís

Clàusula de Protecció de Dades:

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels mateixos segons la present política de cookies. Cas de no acceptar, és possible configurar el navegador per impedir el seu ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment i acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies