Oferta Educativa

 

Oferta Educativa

Al Col·legi Sant Gabriel promovem la FORMACIÓ INTEGRAL dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, tot preparant-los per participar activament en la millora i transformació de la nostra societat.

L’assumpció de la realitat sociocultural de Catalunya i el compromís de servei al poble són, també, expressió concreta de la identitat cristiana i de la vocació evangelitzadora del Col·legi.

  • És una escola oberta a tothom, sense cap mena de discriminació.
  • S’insereix en la realitat sociocultural de Catalunya amb compromís de servei.
  • Treballem per respondre als reptes que planteja la societat actual des d’una ESCOLA COMPRENSIVA on s’atén la DIVERSITAT de capacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge dels alumnes.
  • La llengua vehicular al nostre Col·legi és el català però ens distingim com a escola trilingüe: català, castellà i anglès.

EDUCACIÓ INFANTIL
EDATS: 3 a 6 anys
SIS UNITATS: P-3 A i B ; P-4 A i B ; P-5 A i B
CAPACITAT: 25 ALUMNES/AULA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EDATS: 6 a 12 anys
DOTZE UNITATS: 1r A i B ; 2n A i B ; 3r A i B ; 4t A i B ; 5è A i B ; 6è A i B
CAPACITAT: 25 ALUMNES/AULA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
EDATS: 12 a 16 anys
VUIT UNITATS: 1r A i B ; 2n A i B ; 3r A i B ; 4t A i B
CAPACITAT: 25 ALUMNES/AULA

BATXILLERAT
EDATS: A partir de 16 anys
MODALITATS: Científic-Tecnològic (CT), Humanitats-Ciències Socials (HS)
DUES UNITATS: 1r CT i HS ; 2n CT i HS
CAPACITAT: 40 ALUMNES/AULA

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)
EDATS: A partir de 16 anys

BRANCA: Activitats físiques i esportives
CICLE: Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (CFPM 0101)
UNA UNITAT: 1r
CAPACITAT: 35 ALUMNES/AULA

BRANCA: Transport i manteniment de vehicles
CICLE: Electromecànica de vehicles automòbils (CFPM TM10)
DUES UNITATS: 1r ; 2n
CAPACITAT: 35 ALUMNES/AULA

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)
EDATS: A partir de 18 anys

BRANCA: Transport i manteniment de vehicles
CICLE: Automoció (CFPS TMA0)
DUES UNITATS: 1r ; 2n
CAPACITAT: 35 ALUMNES/AULA

BRANCA: Activitats físiques i esportives
CICLE: Ensenyament i animació socioesportiva(CFPS AEA0)
DUES UNITATS: 1r ; 2n
CAPACITAT: 35 ALUMNES/AULA

Clàusula de Protecció de Dades:

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels mateixos segons la present política de cookies. Cas de no acceptar, és possible configurar el navegador per impedir el seu ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment i acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies