Titularitat de la web i les dades de contacte

viladecans.gabrielistas.org és un domini d’internet que té com a propietari COL.LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS amb CIF/NIF R5800434B i domiciliada a  AVINGUDA DELS GERMANS GABRIELISTES 22, 08840 Viladecans  (BARCELONA).

La finalitat de la web és presentar els serveis que oferim a la nostra escola.

Pot contactar amb el propietari d’aquesta web a:

 • Telefònicament, al número 936.581.750     654.545.047
 • Per correu electrònic, dirigint-se a centre@sgviladecans.org
 • Per correu ordinari, dirigint-se a AVINGUDA DELS GERMANS GABRIELISTES 22, 08840 Viladecans (BARCELONA).

Condicions d’ús de la web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels clients de COL.LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS  i altres usuaris d’Internet. Per navegar a aquesta web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense excepcions de les presents condicions d’ús.

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i faci servir aquest website. L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta aquestes condicions d’ús.
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús que pugui fer d’aquesta web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.
L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Col·legi Sant Gabriel de Viladecans ofereix a través d’aquesta web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per a:

 1. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Col·legi Sant Gabriel de Viladecans, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 2. Intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  Queda prohibida la publicació en els nostres espais web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació.
 3. La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional. La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris. El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
 4. La protecció de la joventut i de la infància.
 5. El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.
 6. El respecte a la propietat intel·lectual del publicat.
 7. En general, el respecte a la legalitat vigent Col·legi Sant Gabriel de Viladecans es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no fossin adequats per a la seva publicació.
  En qualsevol cas, el titular del domini no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació que es puguin incorporar a aquesta web.

COL.LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’accés a la web, així com els continguts inclosos.

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius.  COL.LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS no accepta responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada al seu nom sense la seva autorització, així com responsabilitat derivada de la mala utilització per tercers dels continguts.

L’usuari eximeix COL.LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

En cas d’incloure enllaços a d’altres pàgines web, declina qualsevol responsabilitat relacionada amb els accessos als mateixos.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquesta web està protegida per les lleis de propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual respecte dels continguts corresponen en exclusiva al COL.LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts es limitarà estrictament a finalitats particulars del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels continguts mencionats constituiria una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’aplicar els continguts i principalment la informació de qualsevol tipus obtinguda mitjançant aquesta web per remetre publicitat o comunicacions amb finalitats de venda directa o de caràcter comercial; missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s’abstindrà de divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

viladecans.gabrielistas.org és un domini de COL.LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS. No pot ser utilitzat, tret autorització prèvia i expressa, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin propietat, de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de COL.LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS.

Política per a enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d’inici de la web. L’enllaç ha de ser en la seva totalitat i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia adreça, abarcant completament l’extensió de la pantalla de la pàgina que conté l’enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de COL.LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS , la pàgina que en realitzi l’enllaç en cap moment podrà reproduir la web, ni incloure-la com a part del seu web ni dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que en ella s’ofereixen.

L’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a COL.LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS.

En cap circumstància COL.LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l’enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.

Protecció de dades personals

La utilització d’aquesta web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari, essent responsable del tractament COL.LEGI SANT GABRIEL DE VILADECANS, per a finalitats que inclouen la provisió de la web, la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica, en determinats casos.

Llegeixi detingudament la política de privacitat per a informació addicional i detallada, incloent com utilitzem les dades dels usuaris i com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, i altres drets de protecció de dades.

Cookies

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diverses finalitats incloent analítiques i publicitàries adaptades als interessos de l’usuari. Visualitzar aquesta web amb les cookies activades al navegador implica l’acceptació del seu tractament conforme a la nostra política de cookies.

Llegeixi detingudament la nostra política de cookies per conèixer les tipologies de cookies emprades, i com bloquejar-les o esborrar-les al seu navegador.

Legislació i Jurisdicció aplicable

El present Avís Legal així com les relacions entre i els usuaris es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de  BARCELONA, excepte en el cas de consumidors i usuaris on s’aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.

©2020

Back to top