Cohesió social

El nostre projecte parteix d’una visió inclusiva de l’educació. Compartir espais i temps a l’escola facilita la interacció entre els alumnes dels diferents nivells. Les propostes educatives que duem a terme promouen una estreta convivència que desperta en els alumnes un clima afectuós, marcat per la familiaritat, on poder seguir aprenent.

Projecte padrins

Cada mes es realitza una activitat conjunta per treballar diferents valors i capacitats que considerem molt importants pel desenvolupament personal dels nostres alumnes: el respecte, la generositat, el compromís, la responsabilitat i l’autoestima entre d’altres.

Algunes de les activitats que es fan són: manualitats, intercanvi de postals, acompanyament lector, sortida al parc de la Marina, jocs de taula, jocs esportius, celebració de festes, …

Aprenentatge Servei

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.

La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

S’aplica en àmbits educatius formals i no formals, a qualsevol edat i en totes les etapes educatives. Convé situar les experiències dintre de les possibilitats temporals de cada institució. En l’educació formal es poden col·locar en: tutories, crèdits de síntesi o de recerca, pivotant en una o diverses matèries, activitats extraescolars, o en un temps destinat específicament al tema. Pel que fa a l’educació no formal, s’ubicaran en: colònies, campaments, camps de treball, trobades setmanals i altres.

Back to top