Pastoral

L’educació en el nostre centre té com a finalitat l’educació integral de la persona, preparant-la per participar activament en la transformació i millora de la societat. Fomentem en els alumnes la dimensió ètica i transcendent, el descobriment de valors i la formació d’actituds que contribueixin al bé comú, partint de la visió cristiana del món.

L’acció Pastoral de centre intenta amb les seves activitats programades afavorir experiències personals que d’una banda, sensibilitzin i comprometin a tota la Comunitat Educativa amb la justícia, i de l’altra, aprofundeixin en la dimensió transcendent de l’existència.

Activitats

Reflexions diàries

Pregainfantil a Educació Infantil

Dia a Dia a E. Primària

Gabrielistes1xdia a ESO, Batxillerat i F.P.

Tutories

Dedicades al desenvolupament dels valors, a la celebració dels temps litúrgics, a l’acompanyament emocional i acadèmic…

Celebracions

Advent- Nadal, Dia de la Pau, Quaresma- Pasqua, Sant Lluís, Dia de la família, Mes de María.

Campanyes solidàries

Operació Quilo, Gran recapte d’aliments, Setmana Solidària, Xocolatada solidària

Voluntariat Gabrielista

Back to top