Batxillerat

 

Batxillerat

És l’ensenyament secundari post obligatori que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys. La naturalesa d’aquests estudis es pot descriure amb 2 criteris principals:

Flexibilitat: Currículum diversificat que s’adapta millor als interessos de l’alumnat i que permet una millor atenció a la diversitat.

Polivalència: És una formació de caràcter general que possibilita l’accés a la Universitat, a Cicles formatius de Grau Superior, a estudis no reglats i al món laboral.


HORARI:  Matí de 8:00 h – 14:30 h


INFORMACIÓ Proves d’Accés a la Universitat

Clicant AQUÍ podeu trobar tota la informació relacionada sobre aquesta prova.

PONDERACIONS

Per tal de calcular la nota d’admissió, es triaran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Els paràmetres de ponderació de les matèries de la modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que s’aplicaran per l’accés a la universitat, s’especifiquen en aquest document.

L’estudiant aprendrà coneixements i destreses en la resolució de problemes i en situacions complexes, mobilitzant recursos diversos adquirits en diferents moments del trajecte acadèmic, que depenen sovint de diverses disciplines o de l’experiència adquirida.

Aquests estudis estan compostos d’una part comuna i una part diversificada, que normalment es distribueix amb itineraris tancats, en canvi els nostres estudiants poden escollir les opcions que millor s’adapten a les seves necessitats i interessos.

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials

accio tutorial

Una de les claus d’èxit de la nostra escola és l’acció tutorial, la qual és molt important en el transcurs del batxillerat. El tutor, sempre molt proper a l’alumne i als pares, és la garantia que la comunicació entre l’escola i la família serà constant, puntual i fluïda, i personal i directa quan calgui o per la xarxa, si és convenient.

A través de la tutoria grupal, el tutor coneix i orienta el grup. Amb les tutories individualitzades atén les necessitats específiques de cada alumne. L’orientació professional i acadèmica és un eix central dels plans d’acció tutorial programats als dos cursos de batxillerat. Aquests plans programen accions com ara l’assistència a jornades informatives proposades des de la universitat (pública i privada), la promoció de xerrades a l’escola a càrrec d’experts en el món de la formació professional, la participació a jornades-taller en l’àmbit universitari, l’organització d’una jornada orientativa amb ex-alumnes de la nostra escola, etc.

La cohesió del grup, l’ambient dins l’aula i la convivència són prioritats que també s’enfoquen des de les tutories, a les quals hi afegim el tractament de temes d’interès i que són centrals en la formació dels joves. Des de la participació, la sensibilització, l’animació i el lideratge en les qüestions que es proposen a les diferents comissions de l’escola (pastoral, escola verda, pla lector i d’altres), els nostres alumnes completen la seva formació acadèmica d’una manera integral.

CURRÍCULUM CIÈNCIES I TECNOLOGIA

 

BAT 1

BAT 2

Llengua catalana i literatura

2

2

Llengua castellana i literatura

2

2

Llengua estrangera

3

3

Filosofia i Ciutadania

2

Hª de la Filosofia

3

Educació Física

2

Ciències per al món contemporani

2

Història d’Espanya

3

Tutoria

1

1

Treball de recerca

Matemàtiques

4

4

Física / Ciències de la Terra

4

4

Biologia / Tecnologia Industrial

4

4

Química / Dibuix Tècnic

4

4

Total:

30

30

Les xifres indiquen número d’hores lectives a la setmana.

CURRÍCULUM HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

 

 

BAT 1

BAT 2

Llengua catalana i literatura

2

2

Llengua castellana i literatura

2

2

Llengua estrangera

3

3

Filosofia i Ciutadania

2

Hª de la Filosofia

3

Educació Física

2

Ciències per al món contemporani

2

Història d’Espanya

3

Tutoria

1

1

Treball de recerca

Ciències Socials: Matemàtiques CCSS
Humanitats: Llatí

4

4

Economia de l’empresa
Literatura Universal/ Hª de l’Art

4

4

Hª del món contemporani

4

Economia

4

Geografia / Grec II

4

Literatura castellana

4

 

Les xifres indiquen número d’hores lectives a la setmana.

HORARIS D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

 

 

NOM RESPONSABILITAT DIA HORA
Montse Farran Tutora 1r BAT HCS dimarts 12:30 -13:30
Carlos Giménez Tutor 1r BAT CiT dimarts 11:30 -12:30 
Ana Vegas Tutora 2n BAT CiT dimecres 09:00-  10:00 
Vicenç Godayol Tutor 2n BAT HCS divendres 08:00 -09:00
Miquel Límia Professor dimecres 11:30 -12:30
Enriqueta Vázquez Professora dilluns 12:30 -13:30
Conxi Llamas Professora dilluns 9:00- 10:00
Conchi Fernández Professora dilluns 13:30 -14:30
David Martorell Professor dimecres 10:00 -11:00
Elena Gervilla Professora dijous 12:30- 13:30
Rosa Aldeguer Professora dijous 09:00-10:00
Mario Azor Professor dijous 13:30-14:30
Núria Cejudo Professora dijous 9:00-10:00 
Joan Campmany Professor dimecres 09:00-10:00
Ferran Rami Professor dimarts 09:00-10:00
Manuela Serrano Professora dijous 09:00-10:00
Jordi Rambla Professor dimarts 09:00-10:00
Ángel Lucas Professor i Cap d’Estudis dijous 11:30-12:30

Visites Cap d’Estudis dimarts a les 15:00

Clàusula de Protecció de Dades:

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels mateixos segons la present política de cookies. Cas de no acceptar, és possible configurar el navegador per impedir el seu ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment i acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies