Educació Infantil

Educació Infantil

Vídeos de les nostres activitats

Descripció

Etapa preobligatòria que s’imparteix als infants de 3 a 6 anys (segon cicle o primer ensenyament).

S’organitza d’acord amb els principis d’educació comuna, inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

Tenim els tres cursos amb doble línia: P-3, P-4 i P-5 amb 25 alumnes per aula.

Formem persones on el protagonista és l’alumne/a.

Comunicació amb les famílies

 • Tracte proper i contacte diari a l’entrada i la sortida.
 • Reunions generals a començament de curs.
 • Reunió final a P5.
 • Entrevistes personals amb les famílies.
 • Dos informes d’avaluació al curs.
 • Correu electrònic.
 • Pàgina web

Horaris d’atenció a les famílies

NOM RESPONSABILITAT DIA HORA
IMontse Olivé Tutora a P3-A dilluns 12:15 – 13:15
Manoli González Tutora a P3-B divendres 12:15 – 13:15
Tere Escoz Tutora a P3-C dijous 12:15 – 13:15
Carolina Santos Tutora a P4-A

Mestra d’Anglès a P4

dilluns 10:15 – 11:15
Marina Sambola Tutora a P4-B dilluns 9:00 – 10:00
Sole Heredia Tutora a P5-A divendres 9:00 – 10:00
Isabel Díez Tutora P5-B dimarts 9:00 – 10:00
Natalia Pérez Mestra de Psicomotricitat a P3 i P5

Mestra d’ Anglès a P5

Mestra de Música a P3 i P5

dijous 10:00 – 11:00
Azucena Benegas Tècnica en EI.

Mestra d’Anglès a P3

Mestra de Religió a P3

Mestra de Psicomotricitat a P3

dijous 9:00 – 10:00
Cristina Lozano Coordinadora d’Infantil

Mestra de P4-A i P5-A

Mestra de Música a P3 i P4

Mestra de Religió a P4 i P5

dijous 12:00 – 13:00
 • MATÍ:
  • P3 de 9:10 a 13:10
  • P4 de 9:05 a 13:05
  • P5 de 9:00 a 13:00
 • TARDA:
  • P3 de 15:15 a 17:15
  • P4 de 15:10 a 17:10
  • P5 de 15:05 a 17:05

S’ofereix Servei d’Atenció Matinal (SAM) de 8:00h a 9:15 h.

Hi ha menjador amb cuina pròpia; fan migdiada (voluntària) els alumnes de P3 .

Activitats extraescolars (tarda).

Departament d’Orientació.

Piscina en horari escolar a les instal·lacions del centre.

Treballem amb aprenentatges significatius i vivencials:

 • INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES: per ajudar els/les alumnes a que es coneguin millor i per poder-los conèixer millor, que desenvolupin un perfil equilibrat de les intel·ligències tot afavorint  la diversitat de metodologies i facilitant que puguin aprendre a desenvolupar els seus talents i les seves febleses:
  • Lingüística
  • Lògica-matemàtica
  • Espacial
  • Musical
  • Cinestèsica
  • Interpersonal
  • Intrapersonal
  • Naturalista
 • TREBALL PER PROJECTES: l’alumne és protagonista del seu aprenentatge, investiga, reflexiona, raona,…
 • TREBALL PER AMBIENTS D’APRENENTATGE: són diferents espais on els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se……i interactuar amb els altres, tot respectant el seu ritme d’aprenentatge.
  Alguns ambients que proposem són: Llums i ombres, Científic, Pintura Creativa, Manetes, Minimóns, Modelatge, Construccions, Teatre, Emocions i Relaxació, Robòtica.
 • MINDKINDER: Amb el programa Mindkinder es treballen diferents tècniques de meditació-mindfulness, treballs amb mandales, visualitzacions i exercicis de consciència corporal. L’objectiu fonamental és aconseguir una major atenció dels alumnes, millorar el clima de l’aula i una major gestió emocional.
 • ENTUSIASMAT: treballa diàriament les matemàtiques manipulant diferents materials, amb càlcul mental, de manera cíclica i divertida.
 • LUDILLETRES: és un programa que treballa diàriament la lectoescriptura creativa. Es treballa a partir d’un procés d’aprenentatge mixta sintètic-fonètic i global.  La perspectiva sintètic-fonètica presenta l’abecedari com un joc on els alumnes associen cada lletra a un gest (ludigest), a una paraula i a un fonema; i la perspectiva global permet als alumnes donar un significat a les paraules escrites, ja que reconeixen les lletres i paraules com a imatges globals a través d’una sèrie d’associacions.
 • NATACIÓ: Una hora a la setmana a les instal·lacions del centre.
 • JOC EN TOTES LES SEVES MODALITATS: lliure, simbòlic, dirigit, didàctic, motriu,…
 • EMOCIONS: identificació de les emocions pròpies i les dels altres, control de les emocions i actitud positiva (Programa TREVA).
 • TREBALL COOPERATIU: es basa en la socialització, aprenent entre iguals, fomenta l’hàbit d’ordre i potencia la comunicació i el respecte.
 • RUTINES DE PENSAMENT: són estratègies breus i fàcils d’aprendre que orienten el pensament dels nens/es i donen estructura als diàlegs. S’activa el coneixement previ per a posteriorment fer connexions entre les respostes i les reflexions inicials amb les respostes i reflexions finals.
 • PROTAGONISTA DE LA SETMANA: reforça l’aprenentatge de les habilitats socials, afavoreix la comunicació i expressió verbal i hi ha una implicació i participació familiar.
 • BITS: crea connexions neuronals que estimulen les intel·ligències.
 • PROJECTE D’ART: cada curs treballa un pintor/escultor amb l’objectiu de conèixer un en profunditat (biografia, estil, pintures,… i si és possible es visita algun museu que tingui quadres/escultures,… d’aquest autor).
 • TALLER D’EXPRESSIÓ: Treballem l’expressió oral i escrita a partir de poemes, dites, endevinalles, . . .
 • SORTIDES: De moment estan suprimides a causa de la pandèmia.
 • COLÒNIES: Si la situació sanitària ho permetés, es realitzarien com cada any per compartir vivències i experiències amb els companys/es i les mestres ,fomentant l’autonomia.
 • HORT: els alumnes poden apreciar el creixement dels vegetals i participar en les distintes fases, des de la preparació de la terra i la sembra fins a la recol·lecció del fruit. La metodologia és participativa, investigadora i exploratòria, ja que l’hort proporciona ocasions i mitjans per a que l’alumne faci observacions i exploracions, plantegi dubtes, formuli hipòtesis i realitzi comprovacions obtenint les seves pròpies conclusions.
 • ENGLISH: la llengua d’aprenentatge en aquest cicle és el català, però cada dia es treballa durant 30 min la llengua anglesa amb el Mètode Artigal.
 • ACTIVITATS COMPLEMÈNTARIES: són un complement en la formació acadèmica i física dels nostres alumnes. Poden variar en funció de les necessitats educatives.  Tenim: Taller d’Emocions, Anglès, Projecte d’Art i Taller d’Expressió.
 • P-3: Durant l’adaptació hi ha dues mestres a l’aula les primeres setmanes de curs.
 • TEI (Tècnica d’Educació Infantil) de suport a P3.
 • ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Clàusula de Protecció de Dades:

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Navegar per aquest web amb les cookies i mecanismes d’emmagatzematge local activats, comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús dels mateixos segons la present política de cookies. Cas de no acceptar, és possible configurar el navegador per impedir el seu ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment i acceptació de la nostra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies