Què és el Batxillerat?

És l’ensenyament secundari post obligatori que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys. La naturalesa d’aquests estudis es pot descriure amb 2 criteris principals:

Polivalència

És una formació de caràcter general que possibilita l’accés a la Universitat, a Cicles formatius de Grau Superior, a estudis no reglats i al món laboral.

Flexibilitat

Currículum diversificat que s’adapta millor als interessos de l’alumnat i que permet una millor atenció a la diversitat.

Horari

Matí de 8:00 h – 14:30 h

Currículum

 

Acció tutorial

Una de les claus d’èxit de la nostra escola és l’acció tutorial, la qual és molt important en el transcurs del batxillerat. El tutor, sempre molt proper a l’alumne i als pares, és la garantia que la comunicació entre l’escola i la família serà constant, puntual i fluïda, i personal i directa quan calgui o per la xarxa, si és convenient.

A través de la tutoria grupal, el tutor coneix i orienta el grup. Amb les tutories individualitzades atén les necessitats específiques de cada alumne.
La cohesió del grup, l’ambient dins l’aula i la convivència són prioritats que també s’enfoquen des de les tutories, a les quals hi afegim el tractament de temes d’interès i que són centrals en la formació dels joves. Des de la participació, la sensibilització, l’animació i el lideratge en les qüestions que es proposen a les diferents comissions de l’escola (pastoral, escola verda, pla lector i d’altres), els nostres alumnes completen la seva formació acadèmica d’una manera integral.

L’orientació professional i acadèmica és un eix central dels plans d’acció tutorial programats als dos cursos de batxillerat. Aquests plans programen accions com ara l’assistència a jornades informatives proposades des de la universitat (pública i privada), la promoció de xerrades a l’escola a càrrec d’experts en el món de la formació professional, la participació a jornades-taller en l’àmbit universitari, l’organització d’una jornada orientativa amb ex-alumnes de la nostra escola, etc.

Informació Proves d’Accés a la Universitat

Clicant AQUÍ podeu trobar tota la informació relacionada sobre aquesta prova.

PONDERACIONS

Per tal de calcular la nota d’admissió, es triaran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Els paràmetres de ponderació de les matèries de la modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que s’aplicaran per l’accés a la universitat, s’especifiquen en aquest enllaç.

Batxillerat dual

El Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: el Batxillerat i l’American High School Diploma. Els plans d’Estudi dels dos països comparteixen un 80% de continguts. Els alumnes només hauran de cursar 6 matèries que no es convaliden del High School.(4 obligatòries i 2 optatives), de manera virtual, i en acabar el 2n de Batxillerat obtenen la doble titulació.

Més informació

Horari d’atenció a les famílies curs 2022-2023

NOM RESPONSABILITAT DIA HORA
Enriqueta Vázquez Professora i Tutora 1r BAT HCS dimarts 13:30 – 14:30 h
Carlos Giménez Professor i Tutor 1r BAT CiT dimecres 10:00 – 11:00 h
Ana Vegas Professora i Tutora 2n BAT A dimecres 8:00 – 9:00 h
Vicenç Godayol Professor i Tutor 2n BAT B dilluns 8:00 – 9:00 h
Francesc Serra Professor i Director dimecres 16:00 – 17:00 h
Montse Farran Professora divendres 9:00 – 10:00 h
Conxi Llamas Professora dimecres 8:00 – 9:00 h
Conchi Fernández Professora i Coordinadora Cicles Formatius dilluns 9:00 – 10:00 h
David Martorell Professor dilluns 9:00 – 10:00 h
Elena Gervilla Professora dijous 12:30 – 13:30 h
Rosa Aldeguer Professora dimecres 8:00 – 9:00 h
Mario Azor Professor dijous 9:00 – 10:00 h
Núria Cejudo Professora dijous 8:00 – 9:00 h
Joan Campmany Professor dijous 9:00 – 10:00 h
Ferran Rami Professor dilluns 10:00 – 11:00 h
Manuela Serrano Professora dimecres 11:30 – 12:30 h
Jordi Rambla Professor dimecres 9:00 – 10:00 h
Ángel Lucas Professor i Cap d’Estudis dijous 11:30 – 12:30 h
Back to top
Preferències de privacitat

Quan visiteu el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador generalment en forma de cookies. Aquí podeu canviar les vostres preferències de privadesa. Val la pena assenyalar que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la vostra experiència al nostre lloc web i els serveis que podem oferir.

Click per activar/desactivar Google Analytics.
Click per activar/desactivar Google Fonts.
Click per activar/desactivar Google Maps.
Click per activar/desactivar video embeds.
El lloc web de l'escola usa cookies de serveis de tercers. Pot definir les seves preferències o acceptar l'ús de les cookies per una millor navegació