Multilingüe

L’alumnat de l’escola, a més de la llengua catalana i castellana aprenen l’anglès i opcionalment l’alemany.

Iniciar l’ensenyament de l’anglès a l’Educació Infantil permet de fixar unes bases sòlides, tant a nivell auditiu i fonètic com estructural i gramatical, precisament a l’edat en què l’alumne té més plasticitat perceptiva i li resulta més fàcil.

Els alumnes d’Educació Infantil s’inicien amb el mètode Artigal. El mètode està basat en contes senzills i significatius per als alumnes on hi participen de forma activa. Els storytellings són contes escenificats de manera col·lectiva i compten amb diverses activitats per ajudar a interioritzar aquests contes i la llengua anglesa: cançons, murals, llibres, jocs, treballs de retallar i enganxar o petits teatres amb personatges autoadhesius. Cada una d’aquestes activitats esdevindrà una nova oportunitat de reviure els contes en anglès i, d’aquesta manera, adquirir la llengua.

A primària treballem amb Eleanitz English Projects, que dóna continuïtat al mètode utilitzat a infantil. Amb materials engrescadors i enriquidors, els alumnes construeixen el seu coneixement mitjançant la comunicació, la interacció i l’ús de l‘idioma compartint experiències significatives amb altres a través d’històries, tasques i projectes dramatitzats. Incorporem també la llengua anglesa com a llengua vehicular de diferents matèries. com la música, la plàstica des de 3r de primària per consolidar l’aprenentatge d’aquesta matèria.

A partir de secundària la llengua anglesa es converteix en una llengua dinàmica, viva i activa, que pren significat perquè s’utilitza d’una manera contextualitzada. Es potencia l’aprenentatge de la llengua de forma natural, adquirint una competència lingüística que els permet utilitzar les estructures apreses en diferents contextos i situacions.

A Batxillerat mitjançant l’opció del Diploma dual tenen la possibilitat de cursar 100% en anglès. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius.

Oxford Test English for School

Els alumnes fan, en funció del seu nivell, un Pretest oficial d’Oxford. Els resultats d’aquest Pretest, juntament amb les notes d’escola i la valoració del professorat, són una guia acurada del seu nivell. Més endavant, si les famílies volen, els alumnes poden presentar-se a Oxford Test of English for Schools que és l’examen oficial d’anglès 100% online adaptat a joves, que es realitza a l’escola.

Alemany

A 1r d’ESO s’inicia com a segona llengua estrangera l’alemany. L’objectiu és introduir l’alumnat en el coneixement i la cultura d’aquesta llengua. Aquesta experiència possibilita que l’alumne que ho desitgi pugui continuar el seu aprofundiment.

Intercanvis lingüístics, activitats internacionals

A 3r d’ESO s’ofereix la possibilitat de fer una estada lingüística a Irlanda i a Batxillerat a la Gran Bretanya.

Per als alumnes de 4t d’ESO organitzem intercanvis lingüístics i culturals amb un institut d’Alemanya, a Eberbach, a prop d’Heidelberg.

Tant a 4t d’ESO com a 2n de Batxillerat oferim la possibilitat de participar en un viatge de final d’etapa. A 4t d’ESO el destí escollit és Itàlia, mentre que a 2n de Batxillerat es tria una capital europea.

Els intercanvis i les estades a l’estranger són una oportunitat per conviure amb una altra família i fer una immersió en una altra llengua i en una altra cultura  que els permet tenir nous punts de vista sobre el món que els envolta i que, sens dubte, els eixampla horitzons.

Activitats d’estiu en anglès a Irlanda o Anglaterra

A partir d’estades que es poden dur a terme a Irlanda o Anglaterra, afavorim la possibilitat d’aprofundir en el coneixement de la llengua i la cultura d’aquests països. S’ofereixen diverses modalitats de formació, bé sigui en estades en famílies o bé en estades a escoles on comparteixen allotjament amb estudiants d’altres nacionalitats. De dilluns a divendres es realitzen 3 o 4 hores de formació en llengua anglesa que es complementen amb activitats lúdiques. També tenen la possibilitat de fer una preparació intensiva per tal d’obtenir el certificat en el nivell B.2.2.

A 4t d’ESO, amb el col·legi Hohenstaufen-Gymnasium, a la població alemanya d’Eberbach.

aicle1

 

 

 

 

 

 

 

A 1r Batxillerat, amb el col·legi holandès Vincent Van Gogh, d’Assen.

aicle2

 

 

Back to top