Acollida matinal (SAM)

El Centre ofereix un servei d’acollida matinal pels alumnes més petits i així facilitar que els pares i les mares puguin complir amb el seu horari laboral.

L’horari d’aquest servei és:

 • Educació Infantil: de 8:00 a 9:00
 • Educació Primària de 7:45 a 8:45

Els alumnes hi poden estar abonats per a tot el mes o bé s’hi poden quedar dies aïllats, segons les necessitats familiars. Podeu consultar els preus a la secretaria del Col·legi.

Menjador escolar

Disposem de cuina pròpia i oferim menús especials per l’alumnat amb intoleràncies alimentàries.

El menjador està gestionat per l’empresa Scolarest.

 • Proveïdors locals i productes de proximitat: apostem per la compra en origen, directament al productor, és a dir, el 70% dels nostres productes s’adquireixen a Catalunya. Entre aquests destaquem que el 82% de fruites i verdures són de proveïdors catalans i gairebé un 80% de la carn es compra a Catalunya.

 

 • Productes ecològics: es tracta d’una selecció de productes sense herbicides, fungicides, insecticides ni additius de cap classe que tenen el segell ecològic oficial segons la seva procedència.

 

El servei de menjador disposa de menús mensuals, tots elaborats per l’equip de dietistes d’Scolarest i on es prioritzen qüestions com la varietat i l’equilibri.

Els dies de sortides o excursions hi ha pícnic per a tot l’alumnat fix al servei o per a aquells que no siguin fixos i ho demanin amb tres dies d’antelació.

En cas que un alumne/a hagi de menjar una dieta especial:

Per un dia: Ho haurà d’avisar el mateix dia, entregant al tutor/a una nota escrita i signada pels pares.

Permanent: Per a tots aquells casos d’incompatibilitat alimentaria i/o règims a llarg termini, cal un justificant mèdic, que s’ha de fer arribar al coordinador del servei.

Podeu consultar els diferents menús en aquesta web.

Departament d’orientació

L’orientació educativa, en les seves dimensions personal, social, acadèmica i professional, comprèn les accions de centre que promouen l’acompanyament personalitzat de l’alumne i guia el treball professional i d’equip del professorat al servei de l’èxit escolar de l’alumne.

La tasca del Departament d’orientació inclou:

 • Orientació de l’acció educativa a les famílies, a l’alumnat i al professorat.
 • Acompanyament del professorat en l’exercici de la docència i de la funció tutorial tant a nivell grupal, individual i familiar.
 • Atenció a la diversitat i a les característiques individuals dels alumnes.
 • Coordinació d’equips (interns i externs al centre): Once, EAP, Serveis Socials, Psicòlegs, Logopedes etc… per treballar de manera conjunta.
 • Col·laboració amb els tutors/es acompanyant l’alumnat en la seva orientació professional.

Oxford Test of English

Oxford Test of English

Som Centre Examinador de

l’Oxford Test of English

The Oxford Test of English is an online general English proficiency test certified by the University of Oxford.

Propera convocatòria: dimarts 11 de juny a les 15:00 Informació

Vols certificar els teu nivell d’anglès?

Coneixes l’Oxford Test of English?

 • És un examen 100% online
 • El pots realitzar a l’aula d’informàtica del nostre Centre
 • És un examen de capacitació dels nivells A2, B1 o B2.
 • És un examen adaptatiu. S’adapta a mesura que es va responent
 • Et permet examinar la teva competència en Reading, Writing, Listening and Speaking
 • És un examen que compleix amb el Marc Comú de Referència Europeo (MCER)

Tindràs els resultats disponibles en només 14 dies.

Encara no ho veus clar? Visita http://www.oxfordtestofenglish.es/ per a més informació.

Pots fer una DEMO de l’examen fent clic aquí

Aquesta DEMO està dissenyada per ajudar-te a familiaritzar-te en l’entorn i conèixer l’interfície que fa servir  Oxford Test of English.

Aquesta demo no certifica el nivell i es pot tancar en qualsevol moment.

Back to top