Automoció

Automoció (CFPS TMA0)

TitulacióTècnic o tècnica superior en automoció
Durada2 cursos (2000 hores)
Hores lectives1551 hores (FP no Dual)
1320 hores (FP Dual)
33h de tutoria
Hores en centre de treball449 hores (FP no Dual)
XXX hores (FP Dual)
HorariMatins, de dilluns a divendres

QUÈ APRENDRAS A FER?

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle

Mostrant capacitats per …

 • Obtenir un prediagnòstic dels problemes de funcionament dels vehicles per elaborar l’ordre de treball corresponent.
 • Realitzar el diagnòstic d’avaries d’un vehicle, seleccionant i operant els mitjans i equips necessaris i seguint un ordre lògic d’operacions.
 • Realitzar taxacions i elaboració de pressupostos en l’àrea de carrosseria i electromecànica.
 • Planificar els processos de manteniment en un taller de reparació de vehicles i fer que es compleixin els mètodes i els temps establerts.
 • Gestionar l’àrea de recanvis de vehicles, tenint en compte les existències en funció de les variables de compra i de venda.
 • Definir les característiques que han de complir les plantilles de treball i els utillatges necessaris en operacions de manteniment per procedir-ne al disseny.
 • Programar el manteniment de grans flotes de vehicles per obtenir-ne la màxima operativitat.
 • Organitzar els programes de manteniment de les instal·lacions i dels equips que componen el taller de reparació de vehicles en el sector de l’automoció.
 • Administrar i gestionar un taller de manteniment de vehicles, coneixent i complint les obligacions legals.
 • Gestionar la neteja i l’ordre en el lloc de treball complint els requisits de salut laboral i d’impacte mediambiental.
 • Efectuar consultes, dirigint-se a la persona adequada, i saber respectar l’autonomia dels subordinats informant-los quan sigui convenient.
 • Mantenir l’esperit d’innovació i d’actualització en l’àmbit del seu treball per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 • Liderar situacions col·lectives que es puguin produir, intervenir en conflictes personals i laborals, contribuirà l’establiment d’un ambient de treball agradable i actuar en tot moment de forma sincera, respectuosa intolerant.
 • Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals, seguint les normes i els procediments establerts definits dins de l’àmbit de la seva competència.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
 • Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d’ocupació, d’autoocupació i d’aprenentatge.
 • Participar de manera activa a la vida econòmica, social i cultural amb actitud crítica i de responsabilitat.

Valors afegits del nostre centre

 • Sortides culturals relacionades amb l’especialitat.
 • Pràctiques en empreses col·laboradores.
 • Atenció i tutorització personalitzades.
 • Pràctiques als nostres tallers de mecanitzat, electricitat i mecànica.
 • Treball conjugant continguts digitals fent servir l’entorn d’autoaprenentatge ELECTUDE amb simuladors de vehicles.
 • Participació en concursos de talent: Catskills.
 • Participació amb empreses col·laboradores FCT (quantitat)
Back to top