Governança

Francesc Serra                            Núria Cejudo

Titular                                        Directora


Caps d’Estudis

Cristina Lozano                Albert Gonzàlez               Antonio Moreno        Ana Vegas          Conchi Fernández

Educació Infantil              Educació Primària              ESO                        Batxillerat          Cicles Formatius


Caps d’àrees

Susana Corrales                      Joana Freixenet                  Natalia Pérez

Departament d’Orientació         Coordinadora CIP              Coordinadora Pastoral

Back to top